Train the Trainer i dansk

Train the Trainer i dansk

Effektiv træning måles på bundlinien

Målgruppe
Train the Trainer i dansk henvender sig til ledere og mellemledere, der fungerer som instruktører, i danske virksomheder. Uanset om træningsaktiviteterne foregår in-house eller hos samarbejdspartnere. Kurset er åbent for enkeltpersoner og grupper.

Formål
Kurset Train the Trainer i dansk har til formål at give instruktøren overblik over hele træningsfunktionen, herunder praktisk anvendelse af pædagogiske teknikker samt indsigt i indlæringsprocesser og formidlingsteknikker. For øvede instruktører har kurset til formål at opdatere deres viden på området. Effekten skal kunne måles på bundlinien og motivere teamet langsigtet.

Indhold
Efter kurset vil instruktøren have opbygget indgående viden om anvendelsen af effektiv træning, klar forståelse for sine personlige forcer som instruktør og en proaktiv udviklingsplan for, hvor han/hun skal udvikle sig for at brænde igennem hos sit team.

Kursisten forlader kurset med mange praktisk anvendelige værktøjer. Og praktisk anvendelighed på jobbet er netop forudsætningen for succes. Derfor skiftes der i undervisningen konstant mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser med gennemgang og træning i:
 •         målgruppeanalyse
 •         din personlige stil
 •         indlæringsprocesser
 •         indledning og opsummering
 •         hvad hæmmer og fremmer god kommunikation
 •         kropssprog, udstråling, troværdighed
 •         dialog
 •         timing
 •         anvendelse af noter
 •         valg og brug af visuelle hjælpemidler
 •         præsentationsteknik
 •         coachende spørgeteknik
 •         coachende adfærd
 •         målsætning
 •         proaktive handleplaner for trainer og team

Ved kursusafslutning udstedes kursuscertifikat, proaktiv udviklingsplan og personlig videooptagelse på DVD.


Vi ser frem til dit opkald eller skriftlige henvendelse. Vi besvarer altid din forespørgsel inden for 24 timer.
Kontakt Os Referencer

Kursisternes Oplevelser


Kursus har hjulpet mig til at udtrykke mig bedre på dansk. Min underviser er meget rar person og jeg altid var glad til at tage hver uge på dansk kursus.

Patrycja Anna Zieba,
HOWE a/s


Jeg har været meget tilfreds med undervisningen. Den har dækket alle relevante emner jeg skulle have fokus på, sammen med en super engangement fra undervisereren.

David Brown,
Privat

More Testimonials