International Human Resource Management


International Human Resource Management

Målgruppe
Kurset er designet, og er det eneste på markedet, som er specifikt målrettet til Human Resource Managers som er - eller håber på - at arbejde i tværnational samarbejde.

Kurset foregår i engelsk og har derfor et dobbelt formål, hvor der dels fokuseres på de beskrevne emner og optimerer deltagernes engelske kommunikation.

Oplæg
For at få succes på dagens konkurrerende markeder, er det i stigende grad nødvendigt med international erfaring. Internationale virksomheder kan ikke længere fungere styringsmæssigt decentralt, men må integrere de internationale aktiviteter i virksomhedens strategi. Den globale konkurrence nødvendiggør, at ledere ser styrings- og ledelsesopgaven i et internationalt perspektiv.

For at opnå succes som international virksomhed er det afgørende, at udvikle og implementere en international Human Ressource strategi.

Virksomheden bør stille sig selv spørgsmålene
  • Har virksomheden en international strategi der integrerer Human Ressource perspektivet?
  • Hvordan sikres at medarbejderne kompetencemæssigt understøtter den internationale strategi?
  • Hvordan sikres at medarbejderne har de færdigheder der er nødvendige for at agere nationalt og internationalt?
Kurset
Kurset er unikt og specielt udviklet til HR-medarbejdere og -ledere med henblik på at klæde dem på til at udvikle sig selv og sin organisation til at blive konkurrencedygtige i et internationalt miljø.

Mål
  • Få en indføring i pædagogiske forhold og teorier i et interkulturelt perspektiv
  • Få forståelse af teorier om tværkulturel kommunikation og for behovet for kulturel indfølingsevne
  • Undersøge forskellige kommunikationsformer herunder e-mail og videokonference
  • Få indsigt i værktøjer der kan støtte HR lederens evne til at udvikle internationale HR strategier herunder rekruttering og medarbejderudvikling.
Resultater
  • Forståelse for organisatoriske, kulturelle og menneskelige forhold der har betydning for udvikling og implementering af en international HR-strategi
  • Værktøjer for HR medarbejderen og lederen i relation til udvikling og implementering af en international HR strategi der omfatter alle niveauer i organisationen
  • Værktøjer til at omsætte strategi til praktik specielt i forhold til identificering af uddannelsesbehov og uddannelsesindsats for medarbejdere.
Kursusforløb
2 - 3 dage afhængig af antallet af deltagere og individuelle ønsker. Vi tilbyder også yderligere individuelle opfølgningskurser til Human Resource Managers til effektivt at hjælpe dem udvikle en international strategi i virksomheden.

Afholdelse:
Kurset kan afholdes hos virksomheden som firmahold - eller man kan tilmeldes et af vore åbne hold i København eller Århus.

Firmahold:
4-10 personer

Krav til deltagere:
Kurset foregår i engelsk og forudsætter derfor, at du er i stand til at føre en dagligdags samtale i engelsk med rimelig sikkerhed.

Vi ser frem til dit opkald eller skriftlige henvendelse. Vi besvarer altid din forespørgsel inden for 24 timer.

Kontakt os:
7026 2460

Eller udfyld skemaet nedenfor: