info@intcom.dk 7026 2460

Generelle betingelser

Opdateret den: 2024-02-16

De følgende generelle betingelser, gældende for International Communication A/S (herefter benævnt "IC"), CVR: 36023163, udgør det bindende grundlag for alle køb foretaget af forbrugere og virksomheder (herefter omtalt som "kunder") hos IC

Aftalegrundlag

Aftalegrundlaget er alle typer kurser som International Communication A/S udbyder. Hvilke kurser der udbydes, fremgår af www.internationalcommunication.dk

Kursusbekræftelse

International Communication A/S sender en kursusbekræftelse for hvert aftalt kursusforløb. Kursusbekræftelsen beskriver kursets indhold, længde og pris. Efter en kontaktpersons skriftlige accept af kursusbekræftelsen kan kurset påbegyndes.

Aflysning

Aflysning af enkelte undervisningstimer fra deltageren skal ske senest inden kl. 14:00 sidste hverdag inden undervisningstimerne er planlagt. I tilfælde af for sen aflysning fra kunden vil de planlagte timer blive opkrævet.

Kursusmål

IC er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke opnår et bestemt niveau eller slutmål.

Afvikling af kurser

Kurser skal afvikles senest 18 måneder fra kursusstart. International Communication A/S refunderer ikke penge for ikke afholdte timer.

Underviser

Ved opstart af en ydelse tilknyttes en fast underviser. I tilfælde af uforudsete omstændigheder kan forekomme udskiftning af underviseren. Kunden vil ikke have ret til at fortryde købet som følge af sådanne ændringer.

Materialer

Der ydes ingen refusion for forudbetalte undervisningsmateriale modtaget af kunden.

Overdragelse af kurser

Kurser kan overdrages til andre deltagere eller andre sprog, hvis det bliver nødvendigt. Der vil være en merudgift på kr. 500,- ekskl. moms i tilfælde af, at der skal købes materialer.

Kursusafslutning

Ved afslutningen af ydelsen udsteder IC et officielt kursusbevis, som inkluderer undervisers vurdering af kunden. Denne vurdering dannes ud fra den internationalt anerkendte CEFR-skala.

Tavshedspligt

Alle instruktører og oversættere fra International Communication A/S har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, med mindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter afsluttede kurser.

Betalingsbetingelser

Der betales inden kursusstart med mindre andet er aftalt. Alle priser er eksklusiv moms. Dog er kurser til private fritaget for moms.

Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde sit køb inden for en periode på 14 dage fra datoen for købet. Dette gælder kun forbrugere og er ikke gældende for virksomheder. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal kunden informere IC i en mail til info@intcom.dk eller til den tilknyttede rådgiver og modtage en skriftlig bekræftelse som svar. Hvis ydelsen allerede er taget i brug, bortfalder fortrydelsesretten.

Priser

ICs ydelser opkræves til de priser, der er specificeret i det skriftlige informationsmateriale, der er sendt til kunden. Priserne en angivet eksklusiv moms for virksomheder. IC forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel, dog vil sådanne ændringer ikke have betydning har for de allerede sendte tilbud

Online deltagelse

Kunden er personligt ansvarlig for at kunne opfylde de tekniske krav, der er nødvendige for at deltage virtuelt. Eventuelle omkostninger er kundens ansvar alene. • Allerød
 • Rørmosevej 2B
 • 3450 Allerød
 •  
 •  
 • Amager
 • Vermlandsgade 51
 • 2300 København S
 •  
 •  
 • Bornholm
 • Søgaarden,
 • Rådhusstræde1 A
 • 3700 Rønne
 •  
 • Charlottenlund
 • Charlottenlund Stationsplads 2,
 • 2920 Charlottenlund
 •  
 •  
 • Egedal
 • Tinghøjvej 5
 • 3650 Ølstykke
 •  
 •  
 • Esbjerg
 • Torvet 21
 • 6700 Esbjerg
 •  
 •  
 • Esbjerg
 • Niels Bohrs Vej 6
 • 6700 Esbjerg
 •  
 •  
 • Glostrup
 • Smedeland 13
 • 2600 Glostrup
 •  
 •  
 • Helsingør
 • Hovedvagtsstræde 3,
 • 3000 Helsingør
 •  
 •  
 • Hillerød
 • Sdr. Jernbanevej 32,
 • 3400 Hillerød
 •  
 •  
 • Horsens
 • Vågøvej 16
 • 8700 Horsens
 •  
 •  
 • Horsens
 • Ormhøjgårdvej 27
 • 8700 Horsens
 •  
 •  
 • Kolding
 • Olgas Allé 4
 • 6000 Kolding
 •  
 •  
 • Køge
 • Gymnasievej 21
 • 4600 Køge
 •  
 •  
 • Nivå
 • Møllevej 11
 • 2990 Nivå
 •  
 •  
 • Odense S
 • Svendborgvej 226
 • 5260 Odense S
 •  
 •  
 • Padborg
 • Lejrvejen 8A
 • 6330 Padborg
 •  
 •  
 • Roskilde
 • Havnevej 1
 • 4000 Roskilde
 •  
 •  
 • Rønnede
 • Industrivej 2
 • 4683 Rønnede
 •  
 •  
 • Sønderborg
 • Augustenborg Landevej 7
 • 6400 Sønderborg
 •  
 •  
 • Vejen
 • Holmsmindevej 2
 • Gejsing
 • 6600 Vejen
 •  
 • Vejle Ø
 • Karl Bjarnhofs Vej 13
 • 7120 Vejle Ø
 •  
 •  
 • Aabenraa
 • Bjerggade 4
 • 6200 Aabenraa
 •  
 •  
 • Aalborg
 • John F. Kennedys Plads 3
 • 9000 Aalborg
 •  
 •  
 • Aarhus
 • Klamsagervej 32
 • 8230 Åbyhøj
 •  
 •