Oversættelse - International Communication

Oversættelse

Professionelle oversættelser
Matcher kvaliteten af den internationale kommunikation og markedsføring samt kvaliteten af produkterne? Vi leverer en færdig oversættelse, som matcher kvaliteten af produkterne - til tiden!

Når vi oversætter materiale til eller fra de internationale markeder, bruger vi udelukkende modersmålsoversættere, som er statsautoriserede eller certificerede translatører. For at sikre, at kvaliteten af vort arbejde altid er af højeste standard læses der korrektur på alle vores oversættelser af en professionel korrekturlæser. Vi stiller også, som ufravigeligt krav til translatør, at denne har et indgående og nuanceret kendskab til kildesproget. Alle translatører er derfor akademisk uddannede med en høj sproglig ekspertise inden for de sprog, translatøren arbejder med. Alle vore translatører benytter den nyeste oversættelsessoftware.

  •         Forretningskorrespondance
  •         Brochurer
  •         Teknisk - Tekniske produktspecifikationer og manualer
  •         Websites, Intranetsider
  •         Juridisk - Jura, kontrakter
  •         Økonomisk - Økonomi, regnskaber, årsrapporter, revisionsrapporter m.m.


Vi har en oversættelse - hvad er fremgangsmåden
Vi har normalt brug for at se opgaven, før vi kan tilbyde en pris. Afhængig af opgavens omfang og sværhedsgrad fastsættes prisen i samarbejde med oversætter.

Kontakt Os