Individuel træning i præsentationsteknik på dansk

Individuel træning i præsentationsteknik


Større sikkerhed bedre resultater
Kurset
Individuel træning i præsentationsteknik kurser i dansk er ideel for personer, der f.eks. har en specifik opgave, de skal præsentere i dansk. Normalt lejes vores instruktør for en dag, hvor kursusdagen tilrettelægges helt efter kursistens ønske. Der kan således lægges vægt på både præsentation og sprogtræning

Eneundervisning i præsentationsteknik kurser i dansk er et af vore mest populære kurser. Primært fordi kurset kan bestilles og udføres inden for kort tid, og som tidligere nævnt kan kursusindholdet målrettes for den individuelle.

Nedenfor er eksempler på, hvad der kan gennemgåes på kurset:

Mål
At gøre deltagerne klar til A t få budskabet klart igennem og få bedre resultater, At bruge sproget med den nødvendige selvtillid, At blive i stand til at motivere tilhørerne og At mestre præsentation i dansk.

Resultater
At få kendskab til forberedelsesteknikker At kunne anvende av-midler, At blive kompetent i internationale og interkulturelle præsentationer, At få kontrol over stemme og kropssprog og At bruge nervøsitet konstruktivt.

Gennemførelse
Dette kursus er unikt fordi det; Fokuserer på vigtige interkulturelle forskelligheder Er baseret på individuel instruktion. Indeholder personlige videooptagelser med individuel instruktion og feedback. Det er effektivt fordi kurset afholdes i mindre hold. Underviserne har dansk som modersmål.

Målgruppe
Enhver som vil opnå gode salgs- og informative præsentationer i dansk og arbejde på skiftende markeder/kulturer.

Kursusforløb
1-2 dage.


Afholdelse
Kurset kan afholdes hos virksomheden eller på kursuscenter overalt i Danmark.
Ved kursusafslutning udstedes kursuscertifikat.

Vi ser frem til dit opkald eller skriftlige henvendelse. Vi besvarer altid din forespørgsel inden for 24 timer.
Fill out my online form.
Kontakt Os Referencer

Kursisternes Oplevelser


Kursus har hjulpet mig til at udtrykke mig bedre på dansk. Min underviser er meget rar person og jeg altid var glad til at tage hver uge på dansk kursus.

Patrycja Anna Zieba,
HOWE a/s


Jeg har været meget tilfreds med undervisningen. Den har dækket alle relevante emner jeg skulle have fokus på, sammen med en super engangement fra undervisereren.

David Brown,
Privat

More Testimonials