Arbejdsmarkedsrettet danskkursus for flygtninge

Arbejdsmarkedsrettet danskkursus for flygtningeInternational Communication tilbyder Arbejdsmarkedsrettet dansk for flygtninge.

International Communication A/S hjælper Integrationscentre i Danmark med undervisning i Arbejdsmarkedsrettet dansk for flygtning.

Forløbet skal undgå, at flygtninge i kommuner landet over ender på langvarig offentlig forsørgelse. Flygtninge i Danmarks kommuner skal arbejde, tjene penge og være en del af fællesskabet.

Flygtninge som skal arbejde i Danmark har behov for at tale dansk. International Communication A/S tilbyder ”speed dansk”, hvor flygtninge lærer om dansk arbejdskultur og får mulighed for at tale dansk – enten som optakt til den virksomhedskontakt der venter forude eller som sproglig support sideløbende med begyndende beskæftigelse eller praktik. I sidstnævnte tilfælde, er det hensigten, at undervisningen tilpasses kursistens arbejde og de behov for danskkundskaber, som kursisten har på jobbet. På den måde skal forløbet sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kort fortalt, vil forløbet understøtte den sproglige indlæring og dermed tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Forløbet varer gennemsnitligt 20 timer om ugen + hjemmearbejde – men kan selvfølgeligt varieres efter kursistens eller jobcentrets behov og ønsker. Programmet indeholder bl.a. danskundervisning og en introduktion til det danske samfund. Inden undervisningsstart vurderer vi kursisternes sprogkundskaber og uddannelsesbaggrund. På den måde får kursisterne præcis den undervisning, der passer til den enkelte.

Forløbet
1. Møde/r mellem IC’s underviser, jobcenter og evt. arbejdsgiver/praktiksted med henblik på forventningsafklaring samt definition af mål og delmål.

2. Visitation - indgangstest (og sluttest)

3. Udarbejdelse af undervisningsplan, individuelle læringsplaner og materiale. Hvis kursisterne er i arbejde, vil nogle af dialogerne blive læst igennem af arbejdsgiveren. På den måde sikres, at ordforråd og sprog-handlinger er i overensstemmelse med praksis. Uanset den endelige undervisningsplan, vil kursisterne under forløbet: - Lære at forstå, tale, læse og skrive dansk - Blive mere selvhjulpen i det danske samfund - Få indsigt i muligheder i forhold til yderligere sproglig opkvalificering.

Kontakt International Communication for yderligere oplysninger

Vi ser frem til dit opkald eller skriftlige henvendelse. Vi besvarer altid din forespørgsel inden for 24 timer.

Vi kan kontaktes på mail: dorte@intcom.dk
eller ring
7026 2460
eller udfyld skemaet nedenfor:

Fill out my online form.